Στο σκοτάδι

Πολλές φορές,
περπατάω τα βράδια στο σπίτι,
μέσα στο σκοτάδι,
στο απόλυτο σκοτάδι, εσκεμμένα.

Προσπαθώ να μην πατήσω κάτι,
από όλα αυτά που είναι ριγμένα στο πάτωμα,
με μόνο όπλο τη μνήμη,
τις αποθηκευμένες εικόνες του μυαλού.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *