Πρωτόλειο (1980)

-Να είσαι μόνος και να χαίρεσαι για αυτό,
να ζεις χωρίς να περιμένεις την ανάσταση,
να είσαι μόνος και να χαίρεσαι για αυτό,
να είσαι έτοιμος για κάθε Επανάσταση.

Συμπλήρωμα άλλου αιώνα

Πόσο βαριά μπορεί να πλήρωσα αυτές τις ιδέες των δεκαοκτώ;
Τώρα πια, μετά τα πενήντα όμως,
άλλην αξία έχουν.

Αν μπορούσα, θα το ξαναέγραφα.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *