Αγαπιέται σαν Δόγμα..

πιστευω κι εγω στο δόγμα σου..το ομολογω…

Πιστεύω εις ένα Μιχαλόπουλο του Imagine Παντοκράτορα, παραγωγό ραδιοφώνου και όχι μόνο, τραγουδιών τε πάντων και ασμάτων.

Και εις ένα Γιώργο, άνω βλέποντα στις φωτογραφίες, τον εκ της μητρός του γεννηθέντα προ πολλών αιώνων, φως εκ φωτός, φίλον αληθινόν εκ παρέας αληθινής, γεννηθέντα ού φυτρωθέντα, ομοούσιον του ακροατή, διού τα πάντα εγένετο.

Τον δι ημάς τους ακροατές και δια την ημετέραν ψυχαγωγίαν παίζοντα μουσική εκ του ραδιοφώνου και σαρκωθέντα σε μπαρ και λοιπά καταγώγια και ντιτζειλίκοντα.

Ξενυχτώντα τε υπέρ ημών από Δευτέρα ως Παρασκευή παίζοντα μουσική καλή.

Και φεύγοντας στη μία, μεγάλο κενό αφήνοντας στα ηχεία.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης το επόμενο βράδυ κάνοντας καλή παρέα σε ζώντας και νεκρούς, ώστε της καλής διάθεσης ουκ έσται τέλος.

Και είς το πνεύμα το έξυπνο, το αστείο, το καλό, το εκ του Γιώργου εκπορευόμενον, το εκ μυαλού και ψυχής συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των ακροατών.

Είς έναν, λατρεμένο, ραδιοφωνικό παραγωγό και απίστευτο άνθρωπον.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις διασκέδαση ακροατών.
Προσδοκώ ανάστασιν εκλιπόντων μουσικών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

By Αθανασία
{ολη η δημιουργηκοτητα βγαίνει για βλακείες! }
ελπίζω να σου αρεσει…

εμ, μου αρέσει… 😉

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *