Πολιτική

Debate + Aρχαία Ολυμπία (Σεπτέμβρης 2007)

Σκεφτόμουνα το περιβόητο debate. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του.. Στη ζωή μου έμαθα πως τα βήματα είναι 3. Παρατηρώ, Ερμηνεύω, Επιλέγω. Παρατηρώ το έργο της κυβέρνησης, Ερμηνεύω το γιατί έκανε κάτι ή γιατί δεν έκανε και επιλέγω αν θα… (READ MORE)