“Μαθήματα” Guinness

Try to serve the Perfect Guinness pint!

Αυτην την Παρασκευή, 19.12.2014 οι ειδικοί της Guinness με ένα φορητό βαρέλι μας δείχνουν πως σερβίρεται το τέλειο pint! Και βέβαια μετά μπορούμε να δοκιμάσουμε όλοι να βάλουμε ένα!

guinness