Η ζωή είναι ένα τριαντάφυλλο

Η ερώτηση παραμένει…

ποιά ειναι η πορεία ;
Τριαντάφυλλο -> Αγκάθια -> Χώμα
ή Χώμα -> Αγκάθια -> Τριαντάφυλλο ;

και η ζωή που κολλάει στην εξίσωση;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *